Å lage en fyllplank

Når det kommer eldre folk fra Harstad-området på jobben kjenner de fort igjen båten som ligger på uteslippen. Det der er Grytlandsferga, sier de, og forteller om alle turene over fra Harstad.
Grytøy ble bygd i 1954, og hadde plass til 90 passasjerer, inkludert hester, kyr og varer. Det var servering av mat og drikke, og postkontor i båten når den gikk i rutefart. Senere har den vært sørpå en stund, og blitt brukt som bla. husbåt, før venneforeninga kjøpte den og fikk den opp til oss.
I september jobbet vi 5 mann på båten, arbeidet besto av kalkulasjon, oppmåling, riving og legging av hudplank.

EditDSC00113

Babord side av Grytøy. Dette er en stor ferge med store og lange plank. Gul spray markerer skjøt mellom to planker. Den lille planken ved propellen skal jeg skifte ut. Hvite brikker markerer spant og plank med nummer.

Vi begynte med å gjøre klart for huding, ved å rive av all den gamle planken. Den satt som besatt. Mange av spikrene var fortsatt gode og satt godt, og trenaglene var fine og hele.
For å komme til trenaglene på innsiden måtte vi inn under dørken. Inne i salongen nede rev vi det meste og grov opp et tonn med ballast-stein, jernkuler, betong og malmstein. Under der spylte vi bort mengder av oljesøl. Slik kom vi til alle trenaglene som måtte bort.

EditDSC00097

Jeg og Håvard rev dørken og grov opp ballasten. Senere kom Cedric, Endre og Anthony og hjalp til med oljesøl. Dette er helt atterst i båten, rorakslingen vises under bjelkene. Her har det vært soverom de siste årene, da båten ble brukt som husbåt.

EditDSC00106

Storfornøyd franskmann etter ferdig smussoppdrag!

EditDSC00123 EditDSC00120Etter dette sto trenaglene for tur. De satt svært godt, og de som ikke kom ut med hammer og dor, måtte bores. Det var i de fleste tilfeller nok å bore av toppen av naglen. Noen ganger måtte vi bore helt gjennom, og da gjaldt det å ha en stødig hånd og en god fantasi på hvordan retning naglen har.

Nede i maskinrommet sto Gunnar. Han tar 3D-bilder, “fotogrammetri“, av båten. Her var det dårlig med plass og lys, så improvisering med ‘lysmaling’ måtte til. Gunnar stiller inn kameraet sitt på lang lukkertid, og ‘maler’ motivet med lommelykt. Etter han har tatt en hundre bilder, går han på kontoret og lapper dem sammen til en 3D-modell, assistert av en stor kopp svart kaffe. I programmet Rhinoceros kan vi i ettertid se detaljert på båten. Vi kan til og med ta mål på alle objekter i modellen ned til tiendedels millimeter! Dette er særs praktisk i restaureringssammenheng.

EditDSC00093

Foto-Gunnar

Nå for tiden venter vi på at et asbestsaneringsfirma skal komme å rydde opp nede i maskinrommet. Der vegger er kledd med (den tids) praktiske asbest-plater.

EditDSC00096

Kreft, anyone?

Grunnen til at vi skifter så mange hudplank er et uheldig møte med pælemakk. Båten har stått ved kai i flere år, og blitt angrepet av små muslinger kalt pælemakk. De borer et millimetertykt hull i planken, og går så videre flere desimeter innover hvor de lager centimetertykke hull. Etter en stund med dette er det ikke mye igjen av treverk. Pælemakk unngås ved å ha tilførsel av ferskvann der du har båten din, evt. å smøre godt regelmessig med botnsmurning/varnish. Da har pælemakken vanskelig for å feste seg.

EditDSC00069

og dette var ikke det verste.

Før opplankingen kunne starte tegnet vi nøye opp og markerte alle skjøtene mellom hudplank. Det er regler for hvor skjøtene kan plasseres i forhold til hverandre. Dette for å sikre styrken på skroget.
Vi fant også hvor det var nylig byttet hudplank, og hvordan den originale skjøteplanen så ut. På midten av båten var det opptil 10 meter lange planker!

EditDSC00056

Skjøtskjema

Med fyllplank så menes det en planke som må felles inn på alle 4 sider. På bildet under ser du hvor planken skal inn. Denne var kort, og brei, og støtet mot propellen på aktersiden. Før jeg kunne stikke ut planken måtte litt forarbeid til.

Alt av gammelt drev og skit renses bort. Stikkboltene gjennom aktertømmeret var rustet og gammel, så der satte jeg inn nye.

EditDSC00136

Planken under kunne jeg med håndmakt trekke ut 6 centimeter. Der var spikeren så godt som borte, så jeg jekket planken godt inn og satte inn nye spiker. Alt vannet på tømmeret i bildet er fra vanntanken i salongen, som ved et uhell fikk et hull fra en trenagle. Denne skal uansett ut på et tidspunkt, og må da sveises. Trepluggen man kan se er satt i et gammelt spikerhull. Dette gjør man på alle gamle hull.

Før jeg kunne stikke ut planken måtte jeg og høvle av litt på svaien på plankene oppe og nede. Det var for skarp vinkel på plankene til at det ville vært mulig å sette inn planken min. Da måtte den i tilfelle blitt ført inn sidelengs, noe som var vanskelig her.

EditDSC00146

EditDSC00133

På bildet: Skipsspiker med drev surret rundt som pakning. Galvaniserte blindbolter med skive. Div. borr. Dor for å slå inn spiker i forsenkede hull. Drevklo, for å rive ut gammelt drev og til slutt hammer.

Så til selve utstikkingen.
Man lager seg et malbord som er ca. like langt som planken og spikrer det opp der planken skal være. Påse at malbordet spikres opp uten at det jages. Dvs. at det presses opp eller ned.
Så tegner man opp en strek parallelt med fremkant av sponing, om man legger en plank mot stevnen.
Deretter bruker man passeren og markerer formen på planken. Passeren stiller man inn på en lengde, som man beholder gjennom hele utstikkingen. Man bestemmer seg for hvor mange plasser man vil ta målinger, og markerer opp dette. Jeg tok mål på hvert spantepar (se tall i svart tusj). Med passeren markerer man to punkter. Slik får man formen på planken.Det neste er å skrive ned bredden, da måler man på de samme punktene, bredden på planken. Obs: bredden måles på innsiden av planken, ved spantet.

EditDSC00150

Bakerst på malbordet ser man en strek som ligger parallelt med sponingen/stevnen. De to hullene med penn-strek mellom, midt på planken, er avstanden som er brukt på passeren. Tall i svart tusj markerer punktene hvor mål er tatt. 1 er helt innerst i hjørnet, 2 er ved første spant, 3 ved andre osv. Punkt P er øverste hjørne til høyre.

Det neste blir å finne svai i planken. Da bruker man de samme målepunktene. Svaivinkelen legges mot spantet, og vinkelen oppe og nede kopieres over på en fjøl.

EditDSC00152

Slik ser det ut når man stikker ut sin første hudplank. Litt rotete , men bra til slutt. Jeg markerte også svaien mot stevnen på 4 plasser siden den varierte såpass mye.

Så er det bare å ta av malbordet og spikre det fast på planken man har funnet seg.
Jeg var så opptatt med å gjøre alt rett, og overføre de riktige vinklene til de riktige plassene, at jeg rent glemte å ta bilder underveis.
Det viktige er å alltid ha kontroll på hva som er hva på planken, når det er 6 sider som skal høvles riktig.

Målene overføres fra malbordet på planken, og en rei spikres langs punktene. Man lar reia gå litt utover planken og passer på at man har en fin linje. Deretter tegnes linja opp.

En sirkelsag stilles inn med den bratteste vinkelen fra oppmålinga, og det sages langs streken. Så setter man planken på høykant og høvler ned svaien riktig på alle målepunktene.

Planken snus opp-ned bredden settes ut. Det settes opp en rei igjen, når den ser fin ut sager man med sirkelsag som har største svai motsatt vei. Her gjelder det å ha tunga rett i munnen. Om man er i tvil er det bare å stille opp planken slik den skal stå, og se for seg båten i hodet.
Rett så opp svaien på alle målepunkter

Så skal det høvles nat, og kantene knekkes.

For å være helt sikker på vinkelen opp mot stevn, som viste seg å være det vanskeligste, tok jeg med planken ned og prøvde den opp. Dette er greit og går fort når man har en såpass liten plank.

Det neste blir å putte planken i steamkassa og la den stå i en time per tomme tykkelse.

Etter 2-3 timer tok jeg med planken ned, og med tvinger, jekk og en diger klubbe satt planken fast!

Planken min nederst. Foto: NNFA

Planken min nederst.
Foto: NNFA

Advertisements

One thought on “Å lage en fyllplank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s