Notater fra barkelaft

Etter en uke med lafting sitter ikke kunnskapen helt, så her skal jeg prøve å redegjøre for det jeg har gjort, litt mer detaljert. Så får vi håpe det sitter til neste kurs.

Laftet

EditDSC01124

Laft betyr et hjørne. Hjørnene laftes sammen. Laftet har benevninger for alle deler. Utrykkene er mye hentet ut i fra dyreverden. Stokken ligger med buken ned og ryggen opp, hodet ligger ytterst i veggen. Halsen ender opp inni laftet, med barken nederst, og kinningene på siden. Lyslinja er der lyset helst aldri skal skinne gjennom, det er der hvor stokken over møter kinningene i stokken under. Barken er en tapp som låser av stokken sidelengs. Dømlingen låser av laftet midtveis, den er usynlig, og kalles ofte blinding. Under stokken går det et meddrag, eller måsafar, hvor mosen legges som tetning. Der hvor stokk møter stokk heter det mot. Hele greia heter sua (akkurat som på båt). Profilen på laftet kan variere stort, der også er det utrykk fra dyreverden.

Material

Vi laftet i furu. Tømmerbygg er som båter lagd i det material som var tilgjengelig. Det er funnet hus i gran, furu, bjørk, osp, or og mer. Et hus kan gjerne være laftet annenhver stokk med furu og gran.
Har man mulighet er ringbarking og syrefelling fordelaktig. Det fjerner næring som protein og stivelse, og treet blir dødt og motsandsdyktig mot sopp og råte. Dette gjelder både løv og bartre. Ellers skal tømmer helst felles på vinteren, og brukes på sensommeren samme år. Lafting i rått virke er mye mindre tidskrevende enn svært tørt tømmer.
Den beste delen av treet er noe over rotenden, som har mye urolig ved.

Klargjøring

EditDSC01123

Stokkene sorteres. De største stokkene skal nederst. Stokkene legges rot mot rot, og topp mot topp. Mindre avsmalning gjør alt lettere.
Hele huset skal merkes, og en grei måte å gjøre dette på er å merke hvert laft på hvert hjørne med en bokstav, og et tall for hvilket omfar. Man begynner ved inngangen, og går med sola.
Å gå med sola gjør man med alt innen lafting, slik skaper man en rutine i arbeidet.

Dømling

EditDSC01122

Dømlinger går inn på lange (3m+) vegger, eller på korte stokker som ender i ei beitski, på ei dør eller et vindu. Vi brukte 8 kantede dømlinger av geitved, hvor furua er sterkest. De økses til slik at man følger vedretning. Den skal være så tørr som mulig, og minst 1cm kortere enn hullet, så huset har noe å sige på. På 6″ bygg er 32mm dømling bra, på 8″ 38mm. Vi borrer ned i stokken, og et stykke ned i stokken under.

Beitski

Det sages et spor til beitskia med kjedesaga. Så lager man f.eks ei T-beitski som passer godt inn. Vinduet spikres rett i beitskia, men aldri i tømmerveggen. Beitskia kan også fungere som dørkarm, da spikres hengslene rett i beitskia.

Beitskia har en tapp oppe, som har noe ekstra rom til siging.

Margsprening og meddrag

Er i følge Henning Olstad en stor misforståelse, og bør sammen med soppdrepemiddel, maling, tjæralin, laftevatt og annet syntetisk unngås. Alt dette gir svært tydelig kortere levetid.
De gamle husene på 500-1000 år står fortsatt, og klarte seg fint uten.

Meddraget kan godt være på 1/3 av stokkens dimensjon.

Tak

EditDSC01120

Takvinkelen bestemmes i forkant.

 • En treungs røst. 1/3. 33 grader.
 • en fjordungs røst. 1/4. 27 grader.
 • en femtungs røst. 1/5. 22,5 grader.

Bredden på huset deles på ønsket brøk, lengden du får brukes for å sette opp høyden på taket.

Moderne laftede hus har ofte den største åsen øverst. Egentlig skal det være motsatt, den største børen ligger lengst ut mot veggene, og de største åsene plasseres der. Åsen laftes opp-ned på underliggende stokk.

Gjennomgang av et laft

Man har et omfar ferdig, og den neste stokken er klar til å legges på. Først skal det hogges overhogg på det første omfaret.

Overhogg

EditDSC01119

 1. Veggliv. Et vater holdes an mot stokken under på ytterside av vegg. En linje tegnes opp.
 2. Veggmidte. Fra veggliv måles det inn til midten på stokken. (er tømmeret 20 cm. bredt så måles det inn 10 cm.)
 3. Barkbredde. Fra midten settes det av bredden på barken. (Om stokken er 20cm. deles den i fjerdedeler, og barken blir 10 cm bred. Om stokken er 15 cm rundes barkbredde av til 6 cm.)
 4. Barkhøyde. Høyden mellom stokken under og den du jobber på deles i to, da får du barkhøyde.
 5. Kinningene tegnes opp. Det måles ut fra yttervegg, for å finne den ytterste kinningen, så måler man kinning+bredde+kinning for å finne den innerste. (på 6″ tømmer har man 6 cm kinning, på 8″ 8 cm osv. Da får man 8cm+20cm+8cm=36cm fra kinning til kinning.)
 6. Fall. Det måles inn på veggliv, og et punkt settes av (lengde inn kan være halvparten av bredde på kinning f.eks.). En linje trekkes fra punkt 5, gjennom punkt 6 og inn til veggmidte.
 1. Sag ned langs veggmidte ned til barkehøyden
 2. hogg ut kinningene, gå med solen, start med hodet. Kinningene skal være plane, for å lage et godt utgangspunkt for et tett laft.
 3. sag ut barkebredde ned til barkehøyde
 4. tapp ut

Underhogg

Det neste omfaret legges på. Stokkene legges rot mot rot, og topp mot topp. Man påser at det neste omfaret jevner ut høydeforskjeller så mye som mulig. Stokken blir lagt opp med fliser/kiler slik at den er i lodd i midten, på utsiden.

Tegning 1

EditDSC01125

 1. Vater settes loddrett på kinninga under, helt i ytterkant, og en linje trekkes opp.
 2. Med en tommestokk finner man høyden mellom laftene, og setter den av på midten av stokken, og på sidene. Slik at man kan tegne en bue gjennom de 3 punktene, som speiler buen på stokken under.
 3. Hoggelinjer. Tommestokken settes i nederste punkt på kinningen under. Tommestokken legges langsmed kinningen, men holdes 2-3mm ut i overkant, så tegnes det en linje på stokken over mens blyanten holdes paralell med kinningen under.
 4. denne linjen parallellforskyves ut til buen, nr. 2. Påse at punktet ikke havner utenfor vegglivet. Da er noe feil.
 5. Barkehøyde. h+2/2. (Høyde mellom stokkene+2 cm for meddrag / 2)
 6. Kinninger. Settes av ut så mye som bestemt. En linje tegnes opp til 2 cm over punkt 2.
 7. Snu stokken. Linjer trekkes fra nr. 4 over. På midten skrås de inn 1,5-2cm.
 8. Kinning. Man går inn så mye som bestemt.

Tegning 2 og 3

 1. Sag ned 4 spor, og hogg ut en flate.
 2. merk midt av stokk, fra ytterside.
 3. merk av bredde på barken fra midt
 4. hogg ut, skrå flatene noe innover så de ikke kommer i konflikt.
 5. merk av kinninger, og hogg ut.

Meddrag

Nå er alt hogget ut, og stokken over passer så godt på stokken under at det er ca. 1 cm glippe mellom stokkene. Da er det tid for å meddra.
Meddragsjernet stilles inn på så mye at det får alt tett, og lager et passe stort mosefar. Vanlighvis 2 cm.

Man går med solen. Medragsjernet holdes alltid i vater. Få gode riss langs stokkene på begge sider, ikke glem utpå hodene. På oversiden av laftet settes buen nøysommelig av med meddragsjernet. Man lager to punkt i lodd over sidene i stokken under (samme som punkt 2, 3 og 4). Med tommestokken skal man tegne av hoggelinjene, men denne gangen helt nøyaktig. 1 mm for mye er for mye. Tommestokken ligger an i underkant, og ligger tett inntil kinningene på stokken under. Det tegnes en linje fra punktene i stokken og nedover, mens blyanten holdes helt paralell med kinningene. Sjekk linjene på begge sider, husk at stokken skal felles loddrett nedover, så hvis det ser ut som om linjen på den ene siden er mye lengre ut til siden enn den andre må det være noe galt.

Man rører aldri stokken mens dette skjer. Når man er ferdig snus stokken, og rissene tegnes opp for å vises bedre.

Meddraget hogges enten som et v-spor med øks, skjæres som et v-spor med kjedesag, eller så brukes meddragskniven for å få et u-formet spor. Hoggelinjene hogges inntil streken. Dette gjøres helt til stokken passer. Sitt på stokken om slegge skal brukes. Bruk gjerne jekkestropper.

All informasjon er fått fra Henning Olstad på laftekurs på TREseminaret 2015 på Hjerleid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s